VISITA DE 3 e 6 DÍAS

 

Día 1: Visita a Fervenza de As Brañas e a Igrexa de Santo Antoiño de Toques pola mañá; pasea por Melide pola Praza do Convento e entra no Museo Etnográfico, se aínda tes tempo. Pola tarde colle o ferry de Santiso que una a parroquia de Beigondo con Vila de Cruces.

Día 1: Visita la cascada de As Brañas y la Iglesia de San Antilín de Toques por la mañana; pasea por Melide por la Plaza del Convento y entra en el Museo Etnográfico, si aún tienes tiempo. Por la tarde coge el ferry de Santiso que una la parroquia de Beigondo con Vila de Cruces.

Day1. A morning visit to the “Fervenza das Brañas” (waterfalls) and San Antolín de Toques.The, go for walk in Melide visiting the Praza do Convento and the Ethnographic Museum, if you still have time. In the afternoon, take the ferry at Santiso that links the parish of Beigondo ti Vila de Cruces.

 

 

Día 2: Pasa o día en plena Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Aproveita a mañá en Sobrado dos Monxes visitando o Mosteiro e a lagoa. Remata o día en Vilasantar, vendo a Igrexa de Santa María de Mezonzo e o muíño de O Batán que Pepe, o encargado e veciño, pon en marcha para as visitas.

Día 2: Pasa el día en plena Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Aprovecha la mañana en Sobrado dos Monxes visitando el Monasterio y la laguna. Termina el día en Vilasantar, viendo la Iglesia de Santa María de Mezonzo y el molino de o Batán que Pepe, el encargado y vecino, lo pone en marcha para las visitas.

Day 2. Speed a day in the Biosphere Reserve of Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, take advantage of the morning in Sobrado dos Monxes by visiting its Monastery and is lagoon and finish your day in Vilasantar visiting Santa María de Mezonzo´s Church an the mill that Pepe, the manager and neighbour, will start up for yoy.

 

 

Día3: Recomendamos visitar o Centro de Interpretación do Río Ulla e facer unha das rutas de sendeirismo homologadas que hai no Concello de Touro e, á volta, visitar o Museo Vivente do Mel no Encoro de Portodemouros (Arzúa). 

Día 3: Recomendamos visitar el Centro de Interpretación del Río Ulla y hacer una de las rutas de senderismo homologadas que hay en el Ayuntamiento de Touro y, a la vuelta, visitar el Museo Viviente de la Miel en el Embalse de Portodemouros (Arzúa).

Day 3. We recommended you to visit the Centro de interpretación do Río Ulla in Touro an tho make a senderistrout, then you con visit the Honey`s Living Museum, by Portodemouros water reservoir (Arzúa).

 

VISITA DE 6 DÍAS

 

Día1: No Concello de O Pino visita o Muíño da Pena e , xusto alí, a pequena ruta botánica ao pé do río Mera; onde están indicadas as principais especies arbóreas da ribeira. Tamén en O Pino, admira a paisaxe desde o Mirador de O Picón. Reláxate na Área Recreativa de Santaia en Touro, e remata o día no Encoro de Portodemouros, vendo o museo Vivente do Mel de Arzúa. 

Día 1: En el Ayuntamiento de O Pino visita el Molino da Pena y, justo allí, la pequeña ruta botánica al pié del río Mera, donde se indican las principales especies de árboles que hay en la ribera. También en O Pino admira el paisaje desde el Mirador de O Picón, relájate en el Área Recreativa de Santaia en Touro, y termina el día en el Embalse de Portodemouros, visitando el Museo Viviente de la Miel de Arzúa. 

Day 1. In the municipality O Pino, you can visit the Molino de Pena (mill) and right there, a small botanical route by the river Mera where you may find the main species of trees existing at the riverbank, listed all over the path. Also in O Pino, you can go to the viewpoint “O Picón” andadmire the landscape. Have a rest at Santoia's recreational area in Tauro and end up your day at Portodemouros dam visiting the Honey's living Museum In Arzúa.

Día 2: En Santiso visita o Pazo de Vilar de Ferreiros, colle o ferry e á volta tómate un descanso na Área Recreativa de O Liño, xunto ao río Ulla. Xa en Melide, visita a capela e o cruceiro de San Roque e pasea pola Praza do Convento, onde podes facer unha visita ao Museo Etnográfico. Saíndo de Melide, pasa por Furelos. 

Día 2: En Santiso visita el Pazo de Vilar de Ferreiros, coge el ferry y a la vuelta tómate un descanso en el Área Recreativa de O Liño, junto al río Ulla. Ya en Melide, visita la capilla y el crucero de San Roque y pasea por la Plaza del Convento, donde puedes visitar el Museo Etnográfico. Saliendo de Melide, pasa por Furelos. 

Day2: Visit the Pazo de Vilar de Ferreiros in Santiso, take the ferry round trip and when coming back you can stop ond have a restat the recreational area of O Liño, nex to the Ulla river. Go to Melide and visit its chapel and its stone cross dedicated to San Roque; then take your time at Praza do Convento where you can visit the Ethnographic Museum, Once you hove left Melide, go and visit Furelos.

Día 3: En Sobrado dos Monxes visita a lagoa, o Mosteiro e a carballeira de Casa do Gado. Xa pola tarde, visita a fervenza de As Brañas e a lgrexa de San Antolín. En vez de ir en coche, se te atopas con forzas, podes facer unha das tres rutas de sendeirismo homologadas que hai en Toques. 

Día 3: En Sobrado dos Monxes, visita la laguna, el Monasterio y el robledal de la Casa do Gado. Ya por la tarde, visita la cascada de As Brañas y la Iglesia de San Antolín. En vez de ir en coche, si te encuentras con fuerzas, puedes hacer una de las tres rutas de senderismo homologadas que hay en Toques. 

Day3: Visit the Lagoon at Sobrado dos Monxes, the Monastery and the "Carballeira de O Gado” Go to Toques in the aftemoon and visit the "Fervenza das Brañas" and San Antolín. Try not to go by car, if you feel strong enough, so you can walkone of the three approved existing routes in Toques.

Día 4Visita Vilasantar, a lgrexa de Santa María de Mezonzo, ao lado do muíño de O Batán, que Pepe, señor da casa do lado, porao en marcha. Despois vai ao Centro Etnográfico do río Mandeo en Teixeiro (Curtis}, que conta con información de toda a zona, especialmente do río Mandeo e do seu nacemento en Sobrado dos Monxes. Xa pola tarde, podes ir ao campamento romano de A Ciadella. 

Dia 4: Visita Vilasantar, la Iglesia de Santa María de Mezonzo, al lado del molino de O Batán, que Pepe, señor de la casa de al lado, pone en marcha. Despues ve al Centro Etnográfico del Mandeo en Teixeiro (Curtis), que cuenta con Información de toda la zona, especialmente do río Mandeo y de su nacimiento en Sobrado dos Monxes. Por la tarde, puedes ir a la campamento romano de A Ciadella. 

Day 4: Visit Vilasantar, visiting Santa María de Mezonzo·s Church and the mill that Pepe, the manager and neighbour, will start up for you. Visit the Ethnographic Center of the Mandeo in Teixeiro (Curtis), here there you can find information about Río Mandeo, wich borns in Sobrado dos Monxes. In the evening you cango to the Ciadella roman campament.

Días 5 y 6: Aproveita os últimos días para camiñar, facendo unha das rutas de sendeirismo homologadas que hai en Touro, de gran beleza natural. Outra ruta pode ser por Arzúa, pasando pola fervenza de As Hortas ou calquera das tres que hai en Toques. Se camiñar non é unha boa opción, podes visitar as fervenzas e cutros recursos naturais en coche. 

Días 5 y 6: Aprovecha los últimos días para caminar, haciendo una de las rutas de senderismo homologadas que hay en Touro, de gran belleza natural. Otra ruta puede ser por Arzúa, pasando por la cascada de As Hortas o cualquiera de las tres que hay en Toques. Si caminar no es una buena opción, puedes visitar las cascadas y otros recursos naturales en coche. 

Days5and 6. Enjoy your last two days by walking one of the approved existing routes in Touro, surrounded by great natural beauty. There is onother route in Arzúa, visiting or any of the three routes existing in Toques. lf walking is not a "As Hortos" waterfall good option for your visit to the waterfalls or other natural resources, these can also be visited by car.