ESTRATEXIA PARTICIPATIVA DE DESENVOLVEMENTO RURAL DO GDR ULLA TAMBRE MANDEO 2014-2020

Tras 40 reunións cos axentes públicos e privados do territorio, asociacións e expertos, o equipo técnico do GDR elaborou a estratexia participativa de desenvolvemento rural que presentou ante a Xunta de Galicia, e que foi aprobado pola Consellería de Medio Rural, e dotada con 3.256.000 euros para a xestión do Programa Leader no concello de Vilasantar e as comarcas de Arzúa e Melide.

Nesta estratexia márcanse os obxectivos fundamentais do territorio, e as accións a desenvolver para a súa consecución.

 

  1. Crear emprego de calidade no rural

  2. Mellorar a transformación, comercialización e imaxe, do leite e derivados lácteos e dos produtos agroalimentarios do territorio con marca propia.

  3. Diversificar o sector agrario local cara outras actividades ou producións distintas do vacún de leite.

  4. Mellora na calidade de vida das persoas maiores e/ou da poboación infantil ou contribución á igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres.

  5. Desenvolvemento ambiental na economía local, orientada á redución do consumo de enerxía, a instauración de enerxías renovables, á redución do uso de materiais, da produción de residuos e da emisión de contaminantes á atmosfera e/ou auga

  6. Impulsar á innovación e apoio á instauración de empresas tecnolóxicas e con forte potencial de crecemento.

  7. Creación de produtos turísticos en torno ós elementos patrimoniais e naturais máis importantes do territorio, que melloren as vivencias dos visitantes e turistas.

  8. Valoración económica de especies forestais galegas a través de usos e explotacións alternativas

     

ESTUDO SOCIOECONÓMICO DO TERRITORIO

PROCESO PARTICIPATIVO PARA O DESEÑO DA ESTRATEXIA

ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO RURAL